داشته

خروس سفید

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

خروس سفید 15عدد

  • مکان مبادلهخراسان شمالی - بجنورد - بجنورد
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

مایل به معاوضه هستم

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهخراسان شمالی - بجنورد - بجنورد
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش