داشته

کفتر پرشی خوب.

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

کفتر نر مست مست سو قدیم خال پیس زیر دوتا بالاش رنگ زعفرونی خورده چندروزی میشه غریب گرفتمش

  • مکان مبادلهتهران - تهران - قرچک
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه هم میکنم یا یه جفت جوجه جیرکنارخیس .یا یه ماده پشتدار کاکولی مهر باشه ..

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهتهران - تهران - قرچک
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش