داشته

اپارتمان دو خوابه جنوبی

آپارتمان
رتبه آگهی دهنده

اپارتمان دو خوابه جنوبی ملک درطلاییه خیابان صبحان میباشد. معاوضه بازمین ملکی درکوشک میدان یافقط نقدی

  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

. معاوضه بازمین ملکی درکوشک میدان

    معاوضه با
  • زمین مسکونی
  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش