داشته

مرغ تخم کن تعویض باکفتر

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

تعداد ۱۱مرغ تخم کن بایه خروس به صورت یکجا به فروش میرسد مرغ همه سالم وبزرگ همه تخم میزارند وقت رسیدگی ندارم کسی جا دارد مرغا خوبیند سالم درجه یک وقت جواب پیامک ندارم لطفا فقط زنگ یا علی...

  • مکان مبادلهاصفهان
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با کفتر سینه سیاه عالی تعویض دارم

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهاصفهان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش