داشته

دوچرخه28معاوضه بادوچرخه26دندایی

ورزش و سفر
> دوچرخه و لوازم جانبی
> دوچرخه
رتبه آگهی دهنده

باسلام این دوچرخه سالم وتازه تعمیره پره بندی عقب تازه عوض شده

  • مکان مبادلهگیلان - لشت نشاء
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه بادوچرخه26دندایی

    معاوضه با
  • دوچرخه در دسته بندی ورزش و سفر
  • مکان مبادلهگیلان - لشت نشاء
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش