داشته

زمین تجاری مسکونی معاوضه

ملک تجاری
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

تجاری مسکونی‌فلکه پیامبر اعضم کمربندی 80متری دوبر موقعیت عالی

  • مکان مبادلهفارس - فیروزآباد
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با منزل کلنگی یا نو ساز معاوضه میشود مابقی نقدا پرداخت میشود

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی خانه کلنگی
  • مکان مبادلهفارس - فیروزآباد
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش