داشته

زمین ۲۵۰ متری سند ملکی

زمین مسکونی
رتبه آگهی دهنده

۲۵۲ متر متراژ دقیق زمین درب از حیاط سند ملکی هستش آینده ای بسیار درخشان با ملک شما معاوضه هم میکنیم

  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با ملک شما معاوضه هم میکنیم

    معاوضه با
  • ملک تجاری
  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش