داشته

کامپیوتر سالم

کالای دیجیتال
> کامپیوتر و تجهیزات جانبی
رتبه آگهی دهنده

کامپیوتر سالم بدون هیچ مشکلی همراه تمام متعلقات

  • مکان مبادلهخوزستان - بهبهان
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • همه چی
  • مکان مبادلهخوزستان - بهبهان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش