داشته

قو غاز سفید

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

مولد و جوجه قوغاز در 3 نژاد چینی سفید و خاکستری

  • مکان مبادلهکرمانشاه - کنگاور
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه هم دارم

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهکرمانشاه - کنگاور
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش