داشته

زمین خان زنیان معاوضه

زمین مسکونی
رتبه آگهی دهنده

1000متر زمین باغ شهری واقع در خان زنیان خیراباد 20کیلومتری شیراز جای خوب وعالی -اسفالت تا اول مجموعه-سند در دفترخانه منتقل میشود-برا خرید خودرو به فروش میرسد-قابل معاوضه باخودرو میباشم -به خریدار تخفیف داده میشود-خریدار واقعی تماس بگیرد باهاش کنار میام

  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

قابل معاوضه باخودرو میباشم

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش