داشته

اره دیسکی ماکیتا

ابزار و تجهیزات
> انبار داری و صنعتی
> تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رتبه آگهی دهنده

اره دیسکی ماکیتا بسیارسالم کم کارکرد

  • مکان مبادلهتهران - تهران - تهرانپارس شرقی
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه بادریل شارژی یادستگاه پولیش

    معاوضه با
  • دریل در دسته بندی ابزار و تجهیزات
  • پولیش در دسته بندی ابزار و تجهیزات
  • مکان مبادلهتهران - تهران - تهرانپارس شرقی
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش