داشته

جوجه لاری

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

تعدادی جوجه لاری ۶ دانگ افغان جوجه‌ها یه چند ماهشون هست عکس هم کسی خواست میفرستم براش

 • مکان مبادلههمدان - همدان
 • وضعیت کالاکم استفاده
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با قناری هم معاوضه میکنم

  معاوضه با
 • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
 • مکان مبادلههمدان - همدان
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش