داشته

دوچرخه سالم

ورزش و سفر
> دوچرخه و لوازم جانبی
> دوچرخه
رتبه آگهی دهنده

یک عدد دوچرخه 26 پلیسی در حد نو سالم سالم با ترمز و زغال ترمز سالم

  • مکان مبادلهفارس - فیروزآباد
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه هم دارم با جفت عروس هلندی

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهفارس - فیروزآباد
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش