داشته

معاوضه آپارتمان در حال ساخت با زمین فاز یک صدرا

آپارتمان
رتبه آگهی دهنده

پنج طبقه آپارتمان در حال ساخت در مجتمع26واحدی دیوار چینی شده جهت معاوضه با زمین مسکونی صدرا

  • مکان مبادلهفارس - شیراز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با زمین مسکونی صدرا

    معاوضه با
  • زمین مسکونی
  • مکان مبادلهفارس - شیراز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش