داشته

درخواست اپارتمان معاوضه بامغازه وواحد

آپارتمان
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

درخواست اپارتمان سه خواب در محدوده عظیمیه تا مبلغ 1500معاوضه با یک مغازه به متراژ 25متر واقع در چهارراه طالقانی داخل خیابان ساجدی ویک واحد اپارتمان 91متر واقع در عظیمیه بعثت زنبق 5 (زنبقهای غربی)مغازه = 600واحد = 750

  • مکان مبادلهالبرز - کرج
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی مغازه تجاری
  • مکان مبادلهالبرز - کرج
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش