داشته

زمین تازیان به متراژ ۶۰۰ متر

زمین مسکونی
> انتقال مالکیت قطعی
> ملکی
رتبه آگهی دهنده

زمین تازیان پایین به متراژ ۶۰۰ متر دیوار کشیده درب بزرگ نصب شده منطقه عالی ویلا نشین دو بر فاصله تا تیر برق ۳ متر دو بر خیابان روبرو ۱۵متری و کوچه کنار ۸متری

  • مکان مبادلههرمزگان - بندرعباس
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با ماشین خارجی

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلههرمزگان - بندرعباس
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش