داشته

چانگان CS35 (مونتاژ)، مدل ۱۳۹۵

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
رتبه آگهی دهنده

چانگان سفید مدل آخر ۹۵/۱۱ سند تک برگ لاستیک ها کره ای فنی به شرط ماشین سالم و خونگی هست قسمتی کمی از درب عقب سمت شاگرد رنگ شده

  • مکان مبادلهاصفهان
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

برای معاوضه

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهاصفهان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش