داشته

تراکتورباغی کمرشکن ۹۳۰ مدل ۸۵

وسایل نقلیه
> خودرو کار
رتبه آگهی دهنده

تراکتورباغی کمرشکن دوسیلندهواخنک تازه تعمیرتجهیزات ریتیوایتر تریلی جک دار گاو آهن

 • مکان مبادلهکرمانشاه
 • وضعیت کالاکم استفاده
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

  معاوضه با
 • همه چی
 • مکان مبادلهکرمانشاه
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش