داشته

کمانچه نریمان (استاد روستا)

کتاب و لوازم تحریر و هنر
> آلات موسیقی
رتبه آگهی دهنده

کمانچه نریمان سازنده : استاد روستا ساخته شده ازچوبهای گردو توت و افرا سیم گیر و گوشی : درجه یک خرک و پوست : از بهترین متریال آرشه : دارد کالیفون : دارد کیس : دارد سیم : نرمال کاسه : 32 ترک

  • مکان مبادلهتهران - تهران - شهران جنوبی
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با انواع ساز

    معاوضه با
  • آلات موسیقی در دسته بندی کتاب و لوازم تحریر و هنر
  • مکان مبادلهتهران - تهران - شهران جنوبی
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش