داشته

معاوضه مرغ عشق با قناری

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

یک جفت مرغ عشق بسیار زیبا وجفت خورده به فروش می رسد درضمن تعویض با قناری نر بخون

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - زینبیه
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - زینبیه
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش