داشته

کاویان ۱۰۹بیرنگ

وسایل نقلیه
> خودرو کار
> کامیون و کامیونت
رتبه آگهی دهنده

فنی سالم کم کارموتورالوند بدون رنگ

  • مکان مبادلهخراسان جنوبی - بیرجند
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با تریلی هم معاوضه میشود فاویاامیکو

    معاوضه با
  • کامیون و کامیونت در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهخراسان جنوبی - بیرجند
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش