داشته

معاوضه زمین با ماشین

زمین زراعی
رتبه آگهی دهنده

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - زینبیه
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معوض زمین با ماشین

    معاوضه با
  • آپارتمان
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - زینبیه
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش