داشته

معاوضه زمین با پاژن یا پاترول چهار سیلندر

زمین مسکونی
رتبه آگهی دهنده

خریدار پاژن وپاترول ۴سیلندر سالم فقط معاوضه با زمین سید صفری کیان اباد

  • مکان مبادلهفارس - شیراز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

مایل به معاوضه

    معاوضه با
  • زمین مسکونی
  • مکان مبادلهفارس - شیراز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش