داشته

پمپ همراه سیارپمپ تخلیه مخازن

وسایل نقلیه
> لوازم جانبی و مصرفی خودرو
> سایر لوازم خودرو
رتبه آگهی دهنده

پمپ همراه جهت تخلیه وپرکردن سریع وبابرق ۱۲ باطری کارمیکنه وبرای تخلیه وبارگیری مخازن ودستگاه سنگین ومخازن سیار میباشد من مخزن ایسوزو۵هزارلیتری بااین پمپ هم پرمیکنم وهم تخلیه میکنم بابرق ۱۲ کارمیکنه ومیشودبا۴تاپیچ به دستگاه ببندید باتشکر وجهت معاوضه باسنگ جت نو یامینی سنگ نو یاموتورجوش سبک سیارمعاوضه میکنم

  • مکان مبادلهخوزستان - اهواز - ملی راه
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • همه چی
  • مکان مبادلهخوزستان - اهواز - ملی راه
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش