داشته

طوقی کاکلی بالغ وجوجه

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

تعدادی طوقی کاکلی نسل داروعالی جوجه وبالغ دارم فقط پیام ویاواتساپ درخدمتم

 • مکان مبادلههمدان - همدان
 • وضعیت کالاکم استفاده
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه بامرغ عشق وعروس هلندی ام دارم

  معاوضه با
 • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
 • مکان مبادلههمدان - همدان
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش