داشته

کوتوله

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

یه جفت کوتوله سبز کله هلویی یه جفت کوتوله زرد کله هلویی

 • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان
 • وضعیت کالاکم استفاده
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

  معاوضه با
 • همه چی
 • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش