داشته

ماهی اسکار

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> آبزیان
رتبه آگهی دهنده

اسکار سالم سر حال حدود 15ثانت رنگ مسی

 • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان
 • وضعیت کالاکم استفاده
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

فقط معاوضه میکنم با اسکار تایگر هم سایز اسکار خودم یا ماهی بوفالو.

  معاوضه با
 • آبزیان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
 • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش