داشته

معاوضه اردک با مرغ و خروس

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

سلام یجفت اردک دارم نر و ماده

  • مکان مبادله
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

مرغ و خروس معاوضه میکنم

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش