داشته

موتور بهرو ۸۷

وسایل نقلیه
> موتورسیکلت
رتبه آگهی دهنده

موتور تمیز و مرتب با مدارک.لاستیک جلو عقب نو دویستی.باک زین دری بقل فلزی کمکا سالم مرتب

  • مکان مبادلهاصفهان
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

فقط و فقط معاوضه با جترو کار سرانه هم نقد پرداخت میشه.

    معاوضه با
  • موتورسیکلت در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهاصفهان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش