داشته

معاوضه پراید۱۳۱ باتیبا۲یا۲۰۶

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> پراید
رتبه آگهی دهنده

معاوضه پراید ۱۳۱،مدل ۹۱ بدون رنگ تمیز سفید رنگ با تخفیفات کامل بیمه وتا۹۹/۴بیمه دارد فنی سالم ،با تیبا یا ۲۰۶ €تلفن تماس:۰۹۱۶۳۳۲۲۴۰۲

  • مکان مبادلهخوزستان - اهواز - زیتون کارمندی
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • تیبا در دسته بندی وسایل نقلیه
  • پژو در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهخوزستان - اهواز - زیتون کارمندی
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش