داشته

سینی برنز قندان نقره

خانه و آشپزخانه
> آشپزخانه
> بشقاب و سایر ظروف چینی
رتبه آگهی دهنده

 • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - خانه اصفهان
 • وضعیت کالاکم استفاده
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادی650,000 تومان
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با گوشی موبایل تمیز

  معاوضه با
 • گوشی موبایل در دسته بندی کالای دیجیتال
 • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - خانه اصفهان
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش