داشته

خریدار فوتون 96 تا 97 معاوضه با تک کمپرس مدل 90

وسایل نقلیه
> خودرو کار
> کامیون و کامیونت
رتبه آگهی دهنده

تمیز بدونه رنگ کم کار

  • مکان مبادلهاصفهان - هرند
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با تک کمپرس مدل 90

    معاوضه با
  • کامیون و کامیونت در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهاصفهان - هرند
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش