داشته

معاوضه اپارتمان در صادقیه با خودرو

آپارتمان
رتبه آگهی دهنده

۸ واحدی. هر طبقه دو واحد. زمین ۳ نبش. واحد ۲ نبش. صادقیه۱۸ . متری ۱۱۵۰۰.

  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد - بلوار الهیه
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

جهت فقط معاوضه با خودرو همان محدوده قیمت.

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد - بلوار الهیه
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش