داشته

معاوضه زمین مسکونی گویم با کامیون

زمین مسکونی
رتبه آگهی دهنده

یک قطعه زمین مسکونی گویم واقع در شهرک شورا قسمت جهاد به متراژ 250متر مربع با سند تک برگ بر خیابان 15متری آخر جهاد چهار میخ شده معاوضه با کامیون تک یا 5تن کمپرسی

  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با کامیون تک یا 5تن کمپرسی

    معاوضه با
  • خودرو کار در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش