داشته

زمین تجاری مسکونی خبر بافت

آپارتمان
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

شش دانگ ملک سند در دست اقدام‌. تا روستای خبر ۱۵دقیقه فاصله داره .درضمن زمین در دشتاب میباشد

  • مکان مبادلههرمزگان - بندرعباس
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با ماشین دارم

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلههرمزگان - بندرعباس
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش