داشته

زمین 200متری اینده دارحاج.حسین عابدی

زمین مسکونی
رتبه آگهی دهنده

زمین 200متری اینده دارحاج.حسین عابدی زمین واقع درکوچه 18درب حیاط باقولنامه ازمالک اصلی (معاوضه بازمین)

  • مکان مبادلهفارس - شیراز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

مایل به معاوضه

    معاوضه با
  • زمین مسکونی
  • مکان مبادلهفارس - شیراز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش